MB-70 Aluminiumfönster System MB-70

Beskrivning

Ett modernt aluminiumsystem för arkitektoniska utomhus element som kräver termisk och ljudisolering, t.ex. olika fönster, dörrar, förstugor, butiksfönster, spatiala konstruktioner. I systemets används profiler med tre kammare. Konstruktionsdjup på fönsterprofiler blir: 70 mm (karm), 79 mm (båge), och för dörrar jämförbart: 70 mm och 70 mm.

Kontakta oss

  08-550 146 76
  070-966 33 21
  plastico@telia.com