MB-45 Aluminiumfönster System MB-45

Beskrivning

Ett modernt aluminiumsystem för arkitektoniska inomhus element som inte kräver termisk isolering, t.ex. olika skiljeväggar, fönster, dörrar inklusive handdrivna och automatiska skjutdörrar, svängdörrar, förstugor, butiksfönster, inglasade kassadiskar, vitrinskåp eller spatiala konstruktioner. Konstruktionsdjup på fönsterprofiler blir: 45 mm (karm), 54 mm (båge), och för dörrar: 45 mm och 45 mm. Sådana profiler i karmen och bågen ger ett effekt av enhetlig yta sett utifrån

Kontakta oss

  08-550 146 76
  070-966 33 21
  plastico@telia.com